slo | eng

Pozdravljeni! Člani knjižnega kluba kupujejo ceneje. Prijavite se!

Natisni to stran  Pošlji prijatelju

JAMA - arhiv februar 2009

The Journal of the American Medical Association - slovenska izdaja
ISSN 1318-1092

 

*ARHIV*   *NAPOVEDUJEMO*   *AKTUALNA ŠTEVILKA*
*NAROČNINA*   *OGLASI*   *UREDNIŠTVO*   *UREDNIŠKI ODBOR*   *KOLOFON

JAMA, št. 1, februar 2009

 

Sumi IB - 03, 2008, Leon Zakrajšek

 

Kazalo: JAMA, št 1, februar 2009

Uvo­dnik

Alzheimerjeva bolezen
Asist. dr. sci. Gorazd Bernard Stokin, dr. med.

Izvirni prispevek

Učinek telesne sktivnosti na kognitivne sposobnosti starejših odraslih s tveganjem za Alzheimerjevo bolezen. Randomizirana raziskava.
Ni­co­la T. La­u­ten­schla­ger, Kay L. Cox, Le­on Flic­ker, Jo­nat­han K. Fo­ster, Frank M. van Bockxmeer, Ji­an­guo Xiao, Kathryn R. Gre­e­nop, Osval­do P. Al­me­i­da

Avtorski prispevek

Telesna aktivnost za starostnike s tveganjem za Alzheimerjevo bolezen
Eric B. Larson

Stal­no po­di­plom­sko izo­bra­že­va­nje

Stran za bol­ni­ke

De­žur­stvo

Izvirni prispevek

Povezanost delovne obremenitve dežurnih specializantov-pripravnikov s trajanjem spanca med dežurstvom, trajanjem izmene in sodelovanjem v izobraževalnih dejavnostih
Vi­ne­et M. Aro­ra, Emily Ge­or­gi­tis, Ju­ned Siddique, Ben Vek­hter, Ja­mes N. Woodruff, Holly J. Humphrey, Da­vid O. Mel­tzer

Me­di­cin­ske no­vi­ce in obe­ti

Stro­kov­nja­ki nam pred­stav­lja­jo vpo­gled v no­vo­sti na po­dro­čju zdrav­lje­nja po­škodb in bo­lez­ni mo­žga­nov in hrb­tne­ga moz­ga
Brid­get M. Ku­ehn

Svet v me­di­ci­ni

Ge­ni po­ve­ču­je­jo tve­ga­nje pri upo­ra­bi sta­ti­nov; pre­nos HIV-a; Stran­ski učin­ki zdra­vil; Sla­be sa­ni­tar­ne re­zme­re
Jo­an Step­hen­son

La­bo­ra­to­rij­ska po­ro­či­la

Me­ha­ni­zmi ma­la­ri­je; Iz­vor ma­tič­nih srč­nih ce­lic; Zdra­vi­la pro­ti ra­ku; Ra­zi­sko­val­no oro­dje za he­pa­ti­tis C
Tracy Ham­pton

Pred­ho­dno po­ro­či­lo

Uči­nek alo­pu­ri­no­la na krv­ni tlak mla­do­stni­kov z esen­ci­al­no hi­per­ten­zi­jo, ugo­tov­lje­no na no­vo. Ran­do­mi­zi­ra­na ra­zi­ska­va
Da­ni­el I. Fe­ig, Beth Soletsky, Ri­chard J. Jo­hnson

Ko­men­tar

Me­di­ci­na, du­hov­nost in zdrav­lje­nje bol­ni­ka
Pat Fo­sa­rel­li

Iz­vleč­ki

Zna­čil­no­sti in že­lje gle­de ka­ri­e­re pri zdrav­ni­kih, bo­do­čih dok­to­ran­dih  

 

*ARHIV*   *NAPOVEDUJEMO*   *AKTUALNA ŠTEVILKA*
*NAROČNINA*   *OGLASI*   *UREDNIŠTVO*   *UREDNIŠKI ODBOR*   *KOLOFON*

Info: slo.jama@gmail.com - JAMA, p. p. 4317, 1001 Ljubljana

 


Vse cene v spletni knjigarni že vsebujejo DDV.

Izdelava spletnih strani: boomerank
© 2006-2013 založba Didakta | Zaupnost podatkov | Pravno obvestilo | Piškotki
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se