slo | eng

Pozdravljeni! Člani knjižnega kluba kupujejo ceneje. Prijavite se!

Natisni to stran  Pošlji prijatelju

JAMA - kolofon

Slovenska izdaja objavlja prevode izbranih člankov iz zdravniških revij JAMA in Archives Journals, ki jih izdaja Ameriško zdravniško društvo (AMA, American Medical Association). Izhaja v Sloveniji po licenci American Medical Association.

Založnik: Didakta d.o.o., Gorenjska cesta 33c, 4240 Radovljica

Za založbo: Rudi Zaman

Naslov: Didakta d.o.o., Gorenjska 33c, 4240 Radovljica

Prelom: MU typografické studio, Radlická 1, Pra­ha 5, Češka

Tisk: Tiskarna Schwarz

Copyright: © 2010 American Medical Association

Vsi objavljeni članki, tudi uvodniki, pisma, recenzije knjig, predstavljajo mnenje avtorja in ne odražajo stališča JAMA-SI ali AMA ali inštitucij, kjer so avtorji zaposleni ali včlanjeni, razen v primeru, ko je to posebej označeno.

Založnik Didakta d.o.o. zadrži materialne pravice prevodov in tiskanja člankov iz revije JAMA in revij, ki jih izdaja JAMA. Brez poprejšnjega pismenega dovoljenja in soglasja založnika kot lastnika avtorskih pravic v republiki Sloveniji ni dovoljeno kopiranje ali katerakoli druga oblika širjenja revije (mehanična, fotografska, elektronska ali fotokopiranje).

JAMA in Didakta d.o.o. niti posredno niti neposredno ne jamčijo za kakovost ali učinkovitost kateregakoli izdelka ali storitve, opisane v oglasih ali drugih vsebinah komercialne narave v tej izdaji. JAMA ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli posledico, ki bi nastala zaradi netočnosti ali napake v prevodu katerihkoli objavljenih vsebin iz angleškega jezika v slovenščino.

Revija JAMA-SI izhaja šestkrat letno.

ISSN 1318-1092

JAMA - The Journal of the American Medical Association
(podatki o originalni ameriški izdaji)

U. S. Edi­tion

124 Years of Conti­nuous Publi­ca­tion

Editor-in-Chief, Scientific Publications & Multimedia Applications
Catherine D. DeAngelis, MD, MPH

Sr. Vice President, Business & Publishing Services
Robert A. Musacchio, PhD

Director, Editorial Operations
Annette Flanagin

Manager, Marketing and Promotions
Elizabeth Solaro

International Licensing Specialist
Millette Jackson-Bates

Editorial Board
Da­ni­el M. Al­bert, MD, University of Wisconsin Ho­spi­tal and Cli­nics, Ma­di­son, Wisconsin - Edi­tor, Ar­chi­ves of Ophthalmology
Do­nald M. Berwick, MD, MPP, In­sti­tu­te for He­althca­re Im­pro­ve­ment, Bo­ston, Mas­sa­chu­setts
Phi­lip Ca­gle, MD, The Met­ho­dist Ho­spi­tal, Ho­u­ston, Texas
Cyril Chan­tler, MD, FRCP, Lon­don, Uni­ted Kin­gdom
Jo­seph T. Coyle, MD, Har­vard Me­di­cal Scho­ol, Bo­ston, Mas­sa­chu­setts - Edi­tor, Ar­chi­ves of Ge­ne­ral Psychiatry
La­u­ra K. De­Long, MD, MPH, Emory University Scho­ol
of Me­di­ci­ne, Atlan­ta, Ge­or­gia
Ro­nald G. Evens, MD, Bar­nes-Jewish Ho­spi­tal, St Lo­u­is, Mis­so­u­ri
Ju­lie Fre­is­chlag, MD, Johns Hop­kins University Scho­ol
of Me­di­ci­ne, Bal­ti­mo­re, Maryland - Edi­tor, Ar­chi­ves of Surgery
Ju­lie L. Ger­ber­ding, MD, MPH, Cen­ters for Di­se­a­se Con­trol and Pre­ven­ti­on Atlan­ta, Ge­or­gia
Mi­cha­el M. E. Johns, MD, Ro­bert W. Woodruff He­alth Sci­en­ces Cen­ter of Emory University, Atlan­ta, Ge­or­gia
Ro­bert P. Kelch, MD, University of Mi­chi­gan Ann Ar­bor, Mi­chi­gan
Mary-Cla­i­re King, PhD, University of Washington, Se­at­tle, Washington
Wayne F. Lar­ra­bee Jr, MD, University of Washington, Se­at­tle, Washington - Edi­tor, Ar­chi­ves of Fa­ci­al Pla­stic Surgery
Ri­sa La­viz­zo-Mourey, MD, The Ro­bert Wood Jo­hnson Fo­un­da­ti­on, Prin­ce­ton, New Jersey
Pa­ul A. Le­vi­ne, MD, University of Vir­gi­nia, Char­lot­te­svil­le, Vir­gi­nia - Edi­tor, Ar­chi­ves of Otolaryngology - He­ad & Neck Surgery
Do­nald A. B. Lin­dberg, MD, Na­ti­o­nal Library of Me­di­ci­ne, Bet­hes­da, Maryland
C. Da­vid Naylor, MD, DPhil, University of To­ron­to, To­ron­to, On­ta­rio, Ca­na­da
Ju­ne E. Os­born, MD, Jo­si­ah Macy, Jr Fo­un­da­ti­on, Pre­si­dent Eme­ri­ta Falls Church, Vir­gi­nia
Ri­ta F. Red­berg, MD, MSc, University of Ca­li­for­nia,
San Fran­ci­sco Scho­ol of Me­di­ci­ne, San Fran­ci­sco,
Ca­li­for­nia - Edi­tor, Ar­chi­ves of In­ter­nal Me­di­ci­ne
Uwe E. Re­in­hardt, PhD, Prin­ce­ton University, Prin­ce­ton, New Jersey
Povl Ri­is, MD, DSCI, DHC, Pro­fes­sor of Me­di­ci­ne, Co­pen­ha­gen, Den­mark
Fre­de­rick P. Ri­va­ra, MD, MPH, University of Washington, Se­at­tle, Washington - Edi­tor, Ar­chi­ves of Pe­di­a­trics & Ado­le­scent Me­di­ci­ne
Ju­ne K. Ro­bin­son, MD, The Fe­in­berg Scho­ol of Me­di­ci­ne, Northwestern University Chi­ca­go, Il­li­no­is - Edi­tor, Ar­chi­ves of Dermatology
Ro­ger N. Ro­sen­berg, MD, University of Texas Southwestern Me­di­cal Cen­ter, Dal­las, Texas - Edi­tor, Ar­chi­ves of Neurology

Ame­ri­can Me­di­cal Asso­cia­tion
515 North Sta­te Street
Chi­ca­go, Illinois 60610 - U. S. A.
Phone: (312) 464-5000
Fax: (312) 464-4184
World Wi­de Web: www.jama.com

All articles published, inclu­ding edi­to­rials, letters, and book re­views, repre­sent the opi­nions of the authors and do not reflect the offi­cial po­li­cy of the Ame­ri­can Me­di­cal Asso­cia­tion or the po­li­cy of the insti­tu­tion with which the author is affi­lia­ted, unless this is clearly spe­ci­fied.

Co­py­right © 2010 Ame­ri­can Me­di­cal Asso­cia­tion

JA­MA® is re­giste­red in the U.S. Pa­tent and Tra­de­mark Offi­ce

   

*ARHIV*   *NAPOVEDUJEMO*   *AKTUALNA ŠTEVILKA*
*NAROČNINA*   *OGLASI*   *UREDNIŠTVO*   *UREDNIŠKI ODBOR*   *KOLOFON*


Vse cene v spletni knjigarni že vsebujejo DDV.

Izdelava spletnih strani: boomerank
© 2006-2013 založba Didakta | Zaupnost podatkov | Pravno obvestilo | Piškotki
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se