Pleši, pleši črni kos

ljudske pesmice

Pleši, pleši črni kos